>Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,

>Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,

>Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve

>Öğrencilerin AR-GE Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.