Katılım Koşulları

·         Etkinliğe katılım ücretsizdir.

·         Katılım herkese açıktır ve katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.

·         Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.

·         Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.

·         Proje Pazarı etkinlik ve etkinliklerinde daha önce ödül almış projeler proje pazarına katılamaz ve ödül alamaz.

·         Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

·         Iğdır Üniversitesi IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliğinde yer alan, sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibinde olacaktır.

·         Iğdır Üniversitesinin düzenlediği IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği, TÜBİTAK'ın 1503 Ar-Ge Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

·         Bu destek kapsamında başvuran katılımcı sayısı da dikkate alınarak, projede yer alan katılımcı sadece bir (1) kişinin ulaşım (otobüs, bilet ibraz etmek şartıyla) ve konaklama (maksimum 400 TL) giderleri karşılanacaktır.

·         Proje önerileri PDF formatında argeprojepazari@igdir.edu.tr  adresine e-mail olarak kabul edilecektir. Proje önerinizin adresimize ulaşmasının ardından tarafınıza e-mail ile proje başvurunuzun alındığı bilgisi verilecektir. 

·         Proje Pazarı Katılım Taahhütnamesi, Proje Önerisiyle birlikte imzalı bir şekilde taratılarak gönderilmelidir.

·         Proje Önerileri son gönderim tarihi (20 Mayıs 2019) saat 23:59’ a kadar ulaştırılmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı kazananları ÖN DEĞERLENDİRME ve NİHAİ DEĞERLENDİRME olmak üzere 2 aşamalı değerlendirme ile belirlenecektir. ÖN DEĞERLENDİRMEDE yeterli olan projeler NİHAİ DEĞERLENDİRME aşamasında yarışabilecektir.

·         Ön Değerlendirmeyi geçen projeler poster haline getirilerek Nihai Değerlendirme değerlendirmesi aşamasında IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinik alanında sergilenecek ve ‘’Nihai Değerlendirme Kuruluna’’  poster/sunum gerçekleştirilecektir. Nihai Değerlendirme Aşamasında proje ve proje sunumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

·         Posterler dikey 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır.

·         Proje pazarı etkinliğinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük  ödülleri verilecektir.

·         IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Yürütme Kurulu, etkinlikle ilgili konulara ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’na katılanlar, “IĞDIR I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı” başlığı altında belirtilen tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.